ILMU PERANG DALAM MASYARAKAT MELAYU: Bahagian 4

Pembinaan Kota, Kubu Dan Parit Sebagai Benteng Pertahanan Dalam Peperangan Masyarakat Melayu

Bangsa-bangsa utama yang lain di dunia seperti Jerman dan Jepun termasuk masyarakat rumpun Melayu mempunyai suatu sistem pertahanan yang sistematik dan unik. Sejak awal zaman ketamadunan Melayu di Asia tenggara lagi sebenarnya, masyarakat Melayu telah tahu dan mahir dengan penggunaan kubu dan Kota dalam sistem pertahanan mereka. Pembinaan kubu, Kota dan parit juga adalah termasuk dalam bentuk strategi peperangan yang bercorak defensif atau pertahanan dan bukan penyerangan. Apa yang dimaksudkan dengan kubu dalam masyarakat Melayu adalah sejenis pertahanan sementara dibangunkan apabila keadaan terlalu mendesak seperti diserang musuh atau untuk menyerang musuh yang lebih kuat sama ada dari segi bilangan tentera atau persenjataan.

Reka bentuk kubu dalam masyarakat Melayu kebiasaannya mempunyai satu bahagian yang terbuka dalam sistem pertahannya bagi menghadapi serangan pihak musuh. Sisi kubu yang terbuka ini biasanya berhadapan dengan bahagian hutan, paya atau bukit di mana sukar untuk musuh menerobosnya. Fungsi bahagian kubu yang terdedah ini sebenarnya digunakan untuk memudahkan askar-askar yang berada di dalam kubu lari keluar jika kubu tersebut hampir ditawan atau jika mereka mahu mengundurkan diri buat sementara waktu. Oleh hal yang demikian kubu-kubu ini kebiasaannya hanya diperbuat daripada tanah, kayu atau buluh. Ianya akan ditinggalkan sahaja apabila tidak diperlukan dan kubu baru akan dibina di kawasan lain pula. Dalam banyak hal kubu-kubu ini akan dapat dirampas oleh penyerang dan sama ada digunakan semula oleh mereka atau dimusnahkan. Kubu terbuka ini terdapat seperti di Johor Lama dan Melaka dan Jeram Ampai di Semantan.

Perkataan Kota dalam bahasa Melayu pula sebenarnya terkandung dalam beberapa pengertian yang merujuk di mana sesuatu kota itu digunakan dalam sesuatu pertempuran. Kota juga bermakna sebagai bandar atau sebuah Bandar yang besar. Perkataan ini juga dapat diguna untuk menggambarkan masyarakat yang tinggal di Bandar contohnya masyarakat Kota. Manakala ibu Kota dan tempat pusat pemerintahan sesebuah kerajaan Melayu itu juga sering digelar sebagai Kota. Dalam kamus dewan perkataan Kota bermaksud teguh janji atau tidak memungkiri janji. Selain itu Kota juga kadang-kadang disamakan dengan kubu atau pertahanan. Jika ditinjau dari segi fungsinya, Kota dan kubu ada peranan yang berbeza di antara keduanya.

Biasanya dalam catatan teks-teks historiografi Melayu lama Kota akan dikaitkan atau dimaksudkan dengan pusat kesultanan atau Istana raja. Lazimnya Kota Raja ini diperbuat daripada bahan-bahan seperti kayu-kayan yang keras seperti cengal ,meranti dan Jati, batu batan dan lain-lain tumbuhan seperti buluh. Raja-Raja Melayu menggunakan Kota sebagai pusat pertahanan, pemerintahan, penahanan orang dan pentadbirannya. Sebagai sebuah Kota raja, kebiasaannya ia akan dilengkapkan dengan pelbagai sistem pertahanan yang kukuh seperti menara kawalan, parit berair atau beranjau, para pengawal Kota dan juga meriam serta Lela bagi mempertahankannya daripada serangan musuh. Semua ini adalah bagi tujuan untuk pertahanan ketika berhadapan dengan serangan atau peperangan.

Apabila seseorang raja itu berpindah atau membuka negeri baru, maka perkara pertama yang akan dilakukannya ialah mengerahkan pengikut-pengikutnya supaya membina Kota atau membina Kota Raja. Hal ini kerana berdirinya Kota raja bermakna berdirinyalah sebuah kerajaan yang baru. Perkara ini berlaku sepanjang sejarah kerajaan Melayu lama. Antara peristiwa yang boleh dikaitkan dengan pembukaan Kota ialah ketika Parameswara melarikan diri dari Temasik. Mengikut Sejarah Melayu, setelah sampai di sebuah tempat berdekatan Muar, baginda telah membina sebuah Kota, namun terpaksa ditinggalkan kerana kawasan Kota tersebut berbau busuk akibat daripada bau bangkai biawak mati. Sejarah Melayu juga ada menyebut mengenai pembinaan Kota dan parit yang mengelilingi Istana ketika Seri Teri Buana menjumpai Temasik dan hendak membuka negeri baru iaitu Singapura:

Maka Aria Bupala pun naik menghadap Wan Seri Beni, persembahkan segala pesan Seri Teri Buana itu. Maka Wan Seri Beni pun menyuruh berlengkap pada segala Orang Besar-besar, mengerahkan rakyat sekalian bermuat gajah, kuda ke perahu. Setelah mustaid, maka Wan Seri Beni pun pergilah ke Singapura. Setelah sampai maka sekaliannya naiklah; maka negeri Singapura pun telah sudahlah diperbuat orang dengan Kota paritnya, dan dengan segala Istana dan balairung dalam dan balairung luar, serta sekalian rumah orang, kedai dan pasar; terlalu indah perbuatan negeri Singapura itu.

Terdapat juga golongan bukan raja yang mempunyai Kota sendiri, contohnya ialah golongan bangsawan atau orang baik-baik dan orang kaya. Antara tokoh-tokoh Melayu yang mempunyai Kota ialah seperti Ngah Ibrahim dan Long Jaafar. Mereka adalah pembesar Perak yang diberi kuasa untuk memerintah dalam daerah Larut. Kota yang dibina mereka adalah bertujuan untuk pertahanan dan sebagai tempat tinggal. Sehingga ke hari ini Kota tersebut atau lebih dikenali sebagai Kota Ngah Ibrahim masih lagi berdiri megah di tempat asalnya berserta dengan rumah dan pejabat tempat tinggal beliau sewaktu hayatnya. Apa yang menariknya ialah Kota ini juga dilengkapi dengan ciri-ciri menara kawalan yang mempunyai unsur Eropah. Hal ini mungkin kerana Ngah Ibrahim dan Long Jaafar mendapat ilham daripada para pedagang Eropah yang menjalankan perniagaan dengan beliau ataupun melalui pegawai British yang bertugas dengan beliau sebagai kerani iaitu Kapten Speedy.

Berbanding dengan binaan Kota, kubu pula sebenarnya adalah nama yang khusus untuk mengelaskan sejenis binaan yang digunakan untuk pertahanan ketika dalam peperangan. Kubu juga bukanlah sebuah tempat tinggal yang tetap mahupun digunakan untuk membina Istana. Kubu adalah pertahanan yang dilengkapi dengan dinding tanah mampat atau pancangan kayu yang dimampatkan rapat-rapat dan dijalin. Ia juga dipanggil sebagai pagar sasak. Dalam Bahasa Inggeris ia juga dikenali sebagai Palisade atau Stockade. Penggunaan stoackade ada dicatat oleh British pada pertengahan abad ke 19 di Sungai Ujong semasa berlakunya persengketaan di antara Datuk Kelana Sungai Ujong dengan Datuk Bandar. Stockade atau kubu ini telah dibina di tebing sungai untuk menghalang daripada kapal dan perahu masuk dan keluar membawa Timah.

Sesetengah sejarawan Eropah menyatakan bahawa masyarakat Melayu tidak pandai atau mahir membina kubu dan Kota. Hal ini kerana menurut mereka keadaan geografi kawasan Asia Tenggara dan kepulauan Melayu khususnya yang berhutan tebal dan beriklim tidak menentu serta keadaan yang bergunung ganang serta berbukit bukau menyebabkan pembinaan kubu adalah sesuatu yang tidak perlu kerana bentuk muka bumi boleh di pergunakan untuk pertahanan mereka. Kenyataan ini dinukilkan oleh Reid:

For small centres attaked by large marauding forces, the logical response was to flee into the surrounding forest, and wait for the invader to depart…since there was little in them to defend, town and village did not develop a defensive strategy base on stone walls and moat. Temporary flight made better sense than stubborn defence of town in the tropical condition of Southeast Asia.

Kenyataan Reid jelas menunjukkan bahawa beliau memberi pandangan yang masyarakat Melayu juga sebenarnya bukanlah masyarakat yang prihatin dalam pembinaan kubu dari batu-batuan yang mempunyai parit. Beliau berpendapat masyarakat Melayu lebih suka melarikan diri jika kampung atau kawasan mereka diserang oleh ketumbukan askar yang kuat dan besar jumlahnya berbanding jumlah mereka. Beliau juga berpendapat, harta benda seperti rumah dan barang-barang keperluan orang Asia Tenggara ini kebanyakannya diperbuat daripada kayu dan buluh yang mudah terbakar dan dimusnahkan, oleh itu mereka tidak terlalu kisah akan keselamatan rumah mereka kerana ianya boleh dibina semula dengan mudah.

Kenyataan Reid yang mengatakan bahawa orang Melayu juga tidak menggunakan parit dalam sistem pertahanan mereka juga adalah tidak mempunyai asas yang kukuh. Masyarakat Melayusememangnya telah tahu menggunakan parit sebagai salah satu strategi dalam menangkis serangan musuh. Sebagai contohnya sewaktu Siam menyerang Kota Kelampang di Pattani, tentera Siam terpaksa berhadapan dengan parit yang dalam dan besar mengelilingi Kota tersebut. Diceritakan lagi bahawa ketika tentera Siam berusaha untuk meredah menaiki parit tersebut mereka telah dihujani dengan panah dan tembakan senjata api yang menyebabkan ramai daripada tentera Siam terkorban.

Akibatnya mereka terpaksa berundur. Namun demikian, pendapat beliau ini dapat disangkal sekiranya kita melihat catatan mengenai kerajaan-kerajaan awal yang pernah wujud di Alam Melayu. Terdapatnya catatan-catatan daripada para pedagang dan para pengembara dari India, China dan Timur Tengah yang menyatakan bahawa kota-kota pelabuhan yang terdapat dalam kerajaan-kerajaan awal ini mempunyai kubu dan Kota yang diperbuat daripada batu mengelilinginya. Satu catatan yang menyatakan tentang hal ini adalah daripada seorang sarjana China yang bernama Zhao Ragua dalam bukunya Zhu Fan Zhi yang ditulis pada tahun 1225 Masihi berdasarkan kepada catatan pengembaraan para pedagang Cina dari abad ke 12 dan 13 Masihi.

Menurut beliau, Ibu Kota Sanfotsi atau Srivijaya adalah diperbuat daripada batu-bata dan ukurannya sangat panjang iaitu berpuluh-puluh Li ukur lilitnya . Tambahan lagi kerajaan Srivijaya pada masa itu juga telah mempunyai satu strategi pertahanan yang dianggap agak bijak dan terkedepan. Hal ini turut diperkatakan oleh Zhu dalam bukunya. Bagi menghalang daripada pencerobohan lanun dan musuh daripada memasuki Ibu Kota kerajaan yang terletak dekat dengan laluan kapal iaitu di tepi laut, maka kerajaan Srivijaya telah menggunakan rantai besi dan merintanginya di kawasan perairan berhampiran pintu masuk melalui ibu Kota. Rantai besi ini juga dikatakan boleh dituil sama ada untuk ditinggikan atau merendahkannya.

Zhu juga mengatakan bahawa sistem pertahanan pelabuhan kerajaan Srivijaya sangat utuh dan sistematik. Menurutnya lagi, jika ada kapal yang memasuki pelabuhan tanpa izin dan pengetahuan daripada pemerintah, maka askar berperahu akan dikerahkan untuk menyerang menggunakan taktik tertentu. Askar-askar ini sedia untuk mati dan oleh kerana itulah kerajaan ini menjadi sebuah kerajaan pelabuhan yang sangat penting dan kuat.Kenyataan-kenyataan ini adalah amat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Reid. Catatan-catatan daripada pengembara luar ini menunjukkan bahawa sememangnya orang Melayu mampu dan mahir membina kubu-kubu dan Kota yang diperbuat daripada batu-bata bakar untuk mempertahankan Bandar dan Kota mereka.

Pada abad ke 17 misalannya, catatan daripada Belanda (VOC) mengenai Palembang menyatakan bahawa Kota pelabuhan tersebut dipagari dengan tembok batu malahan terdapat lakaran daripada pegawai VOC yang menunjukkan Kota tersebut lengkap dengan Istana dan seluruh bangunan-bangunan di dalam Kota. Dalam peperangan yang berlaku di antara VOC dengan kerajaan Palembang pada 1662 sebagai contohnya dikatakan bahawa akibat daripada serangan Belanda dan hujan yang amat lebat maka tentera-tentera Melayu terpaksa meninggalkan kubu pertahanan mereka. Namun demikian tindakan ini sebenarnya bukanlah tindakan pengecut tetapi lebih kepada taktik untuk berundur terlebih dahulu daripada kubu tersebut.

Menurut Anthony Reid lagi, kebanyakan daripada kubu-kubu di Asia Tenggara dibina dengan kayu pancang atau buluh dan tidak banyak usaha untuk membina Kota dan kubu daripada batu yang kekal. Menurut beliau lagi orang Aceh dan Siam dikatakan tidak membina kubu kerana mereka tidak perlu. Hikayat Aceh ada menyebutkan bahawa pada zaman pemerintahan Iskandar Muda iaitu 1604-1637 Aceh mempunyai sebilangan besar gajah perang yang terbaik di rantau ini. Menurut hikayat ini lagi, Aceh tidak memerlukan tembok pertahanan bagi melindungi bandarnya kerana gajah-gajahnya sangat kuat dan berani dan terlalu banyak jumlahnya . Mereka juga lebih suka bergantung kepada kemahiran dan kehandalan pahlawan mereka untuk mempertahankan bandar.

Namun menurut Reid lagi, pengenalan kepada pembuatan kubu dan Kota hanya diamalkan dengan giat di Alam Melayu ini apabila terdapatnya hubungan dengan orang-orang Eropah. Ternyata kenyataan Reid ini sangat bertentangan dengan kenyataan-kenyataan sejarawan lain yang berjaya membuktikan bahawa sejak zaman kerajaan-kerajaan awal seperti Srivijaya lagi orang Melayu telah mempunyai kemahiran membina Kota dan kubu daripada batu bata bakar. Begitu juga dengan kerajaan-kerajaan di Tanah Jawa. Tanah Jawa amat kaya dengan tinggalan sejarah yang berbentuk fizikal seperti Kota-kota dan bangunan-bangunan ibadat. Masyarakat Jawa sememangnya mahir membina kubu dan Kota daripada batu-bata. Hal ini dapat dibuktikan dengan catatan yang terdapat di dalam Babad Ing Sangkala yang berkisar mengenai Kerajaan Kartasura. Babad ini ada menyatakan bahawa terdapatnya Kota-kota yang dibina dengan batu bakar yang disepuh dengan plaster putih. Hal ini juga disentuh oleh Ricklefs dalam bukunya yang mana beliau menyatakan bahawa kubu-kubu dan Kota pertahanan yang terdapat di Jawa adalah setaraf dengan kubu dan Kota dunia barat.

Dapat dikatakan bahawa sebenarnya kubu atau Kota yang dibina di Alam Melayu ini bukan sahaja digunakan untuk mempertahankan bandar atau Kota diraja dan rakyat, tetapi ia juga berfungsi sebagai seolah-olah sebuah penjara besar. Mengapa saya berkata demikian adalah kerana kubu dan Kota-kota ini juga dijadikan tempat untuk mengumpul segala rakyat jelata yang sempat melarikan diri jika diserang musuh. Hal ini kerana sudah menjadi semacam suatu tradisi amalan peperangan di alam Melayu bahawa jika sesebuah kerajaan atau Kota itu diserang kebiasaannya rakyat yang terdapat di dalam kerajaan tersebut yang dapat ditangkap akan dijadikan tawanan dan dibawa balik hampir kesemuanya. Apa yang berlaku adalah pemindahan populasi secara paksaan oleh pihak yang menang. Hal ini ada tercatat di dalam karya-karya Melayu lama.

Antaranya ialah serangan Aceh terhadap Pahang dan Johor. Dalam serangan ini Aceh bukan sahaja telah menawan Sultan dan kaum kerabatnya malahan sebahagian besar daripada populasi kedua kerajaan ini untuk dibawa ke Aceh . Hal ini dikatakan kerana ketika itu populasi Aceh telah berkurangan akibat ramai yang telah terkorban dalam penyerangan terhadap Portugis di Melaka sebelum itu. Hal ini juga mengesahkan bahawa kekuasaan seseorang pemerintah itu juga bergantung kepada berapa ramai rakyat dan pengikutnya. Oleh itu pengambilan tawanan sama ada sebagai rakyat merdeheka atau sebagai hamba akan mengukuhkan lagi status seseorang pemerintah itu.

Kurangnya pembinaan kubu daripada batu-batan keras seperti Granit atau batu gunung malahan juga batu-bata seperti yang dihujahkan oleh Reid dapat dijelaskan. Antara faktornya adalah kerana keadaan bentuk muka bumi alam Melayu ini sendiri. Alam Melayu kaya dengan kepelbagaian keadaan geografinya, adanya gunung, adanya bukit adanya paya bakau, paya gambut, hutan tebal, hutan buluh dan pelbagai jenis kayu-kayan keras. Walaupun terdapatnya banyak sumber batu-batan seperti Granit dan Marmar, namun orang-orang Melayu lebih gemar menggunakan kayu-kayan, buluh dan tanah sebagai bahan utama untuk membina kubu dan Kota mereka. Tetapi ini bukan bermakna mereka tidak mempunyai pengetahuan menggunakannya. Hal ini dikukuhkan dengan kenyataan yang diberikan oleh Eridea. Menurut Eridea, orang Melayu membina struktur yang diperbuat daripada tanah yang dimampatkan di antara dua dinding pancangan kayu. Banyak rumah-rumah turut dibina dalam keadaan sebegini. Namun demikian mereka turut menjumpai binaan yang diperbuat daripada batu bata namun tidak mempunyai mortar atau parit, menurutnya lagi stail binaan ini adalah sama degan binaan batu yang dibuat oleh orang-orang yang mendiami lembah Sungai Ganges di India. Dalam keadaan ini binaan seperti ini digunakan untuk membina Kota pertahanan dan Istana raja.

Menurut beliau lagi, penduduk Ujong Tanah juga sering menggunakan kubu yang diperbuat daripada pokok Nibung yang kukuh dan kuat. Dikatakan juga bahawa kulit Pokok Nibung ini adalah sekeras besi. Selain itu mereka turut menggali parit mengelilingi kubu kayu yang dibina, parit ini mengandungi jerangkap, dan kayu tajam yang disapu dengan racun. Selain itu mereka juga mengadakan lubang perangkap yang di tutup dengan dahan-dahan kering dan perangkap ketika mengadakan serangan hendap atau gerila. Namun demikian menurut Eridea lagi sejak kedatangan penjajah Eropah lebih kurang seabad yang lalu, orang-orang Melayu telah pandai membina kubu batu yang sama tarafnya dengan Kota dan kubu Eropah.

Perkara ini juga adalah kerana ianya lebih praktikal dalam keadaan iklim khatulistiwa yang panas lembap dan Monsun yang panjang di rantau ini. Hakisan mudah berlaku dan pembinaan kubu dan Kota batu memerlukan mortar dan mortar ini perlu dikeringkan untuk beberapa lama supaya binaan kukuh. Tambahan lagi, pembinaan kubu menggunakan batu-bata bakar memakan masa yang agak lama, ianya perlu dilakukan dengan teliti supaya batu bata yang dibuat tidak rapuh dan pecahmalahan untuk membakarnya juga memerlukan tenaga kerja yang ramai dan masa yang panjang. Begitu juga dengan batuan-batuan semula jadi yang lain.

Tempoh untuk memahat batu-batuan ini daripada kuari atau gunung juga amat menjerihkan. Jika keadaan negeri di waktu aman, maka ianya tidak mustahil. Namun jika negeri berada di dalam kancah peperangan atau anarki, maka langkah yang lebih praktikal adalah menggunakan kayu dan timbunan tanah mampat sebagai kubu. Ianya lebih menjimatkan masa dan tidak memerlukan tenaga buruh yang mahir serta ramai. Malahan terdapatnya kayu-kayu keras yang dapat menahan tembakan peluru menguatkan lagi alasan ini, contohnya seperti kayu belian, petir dan cengal. Pembinaan kubu atau stockade dalam bahasa Inggerisnya dengan menggunakan kayu-kayu keras dan buluh ini sebenarnya turut dicatat oleh para pegawai British sewaktu berlakunya kebangkitan-kebangkitan semangat nasionalisme dikalangkan orang Melayu dalam menentang penjajahan British. Hal ini dapatdilihat semasa Perang Semantan di antara pembesar Pahang iaitu Datuk Bahaman serta Mat Kilau dengan British di Batu Ampas . Malahan pihak British dikatakan telah menggunakan binaan kubu kayu pancang yang sama bagi menghadapi serangan orang-orang Pahang.

Sejarah Melayu (SM) ada menyatakan mengenai penggunaan kubu yang diperbuat daripada pokok Kempas bagi mempertahankan bandar Melaka daripada serangan Portugis. Walaupun Melaka dikatakan telah mempunyai kubu atau Kota yang diperbuat daripada batu atau mungkin karang-karangan namun berkemungkinan besar bukan semua bahagian Kota Melaka dilindungi dengan kubu batu tersebut. Oleh hal yang demikian, dalam SM ada mengatakan bahawa orang Melaka cuba menghalang kemaraan Portugis dengan berkubukan Kempas.

Selain itu Sejarah Melayu juga ada menceritakan mengenai penggunaan sejenis Kota pertahanan yang digunakan oleh orang-orang Pahang dan tenteranya bagi bersedia menunggu serangan daripadatentera Raja Ligor ( jelas disebut dalam Sejarah Melayu). Dalam teks ini, Sultan yang memerintah Pahang pada ketika itu yakni Sultan Munawar Shah telah dapat perkhabaran mengenai penyerangan yang akan dibuat oleh raja Ligor, maka baginda telah mengarahkan agar Kota diperbaiki dan menghimpunkan segala rakyat dan menyuruh sekalian orang masuk ke Kota tersebut dan memperbaiki senjata masing-masing. Ini menjelaskan bahawa pembinaan kubu adalah sememangnya satu bentuk strategi pertahanan orang-orang Melayu sejak era Kesultanan Melayu Melaka lagi.

Namun satu kenyataan dalam teks ini yang boleh memberitahu kita bahawa Kota tersebut berkemungkinan besar dibina dengan menggunakan pancangan kayu-kayan. Hal ini kerana Kota ini dibina dalam tempoh yang amat singkat iaitu tiga hari seperti mana yang dinyatakan dalam Sejarah Melayu. Petunjuk yang kedua ialah adanya ayat yang menyebut “akan kerja mata memandang baik dan jahat pekerjaan orang itu, kerja kaki berjalan ke sana ke mari, kerja tangan meraut rotan”. Ayat yang menyatakan tentang kerja meraut rotan memberikan kita gambaran awal bahawa Kota ini perlu dijalin atau diikat menggunakan rotan dan berkemungkinan besar adalah diperbuat daripada kayu. Setelah kejatuhan kesultanan Melayu Melaka, strategi penggunaan Kota dan kubu bagi menghadapi serangan masih lagi dipraktikkan. Buktinya dapat dilihat dengan kewujudan Kota-kota lama di seluruh Semenanjung Tanah Melayu seperti Kota kuala Kedah.

Dalam sejarah penentangan rakyat di Pahang, ada tercatat bahawa semasa berlakunya pemberontakan Pahang ke atas pentadbiran British oleh mat kilau dan pembesar-pembesar Pahang yang lain, beliau telah membina beberapa buah kubu dan salah satunya ialah di jeram ampai, Kuala Tembeling. Kubu Jeram Ampai misalannya, dibina dalam waktu yang singkat dan hanya digunakan untuk pertahanan bagi tempoh yang singkat juga. Selain daripada Karya agung sejarah Melayu, Syair Perang Siak turut mencatatkan mengenai penggunaan kubu dan Kota dalam peperangan di antara tentera Melayu Siak dengan pasukan kompeni Belanda. Antara rangkap-rangkap yang mengungkapkan mengenai pembinaan dan penggunaannya Kota dan kubu adalah dari rangkap 281 hingga 283:

Ada teringat kepada cita,

Segala pekerja duli mahkota,

Mengerahkan mereka sekalian rata

Membuat kubu seperti Kota.

Beberapa buah kubu seberang-menyeberang,

Kukuhnya bukan sebarang-barang,

Dengan balai mandat diperbuat orang,

Diaturnya meriam bagai dikarang-karang.

Selain daripada penggunaan taktik dan strategi pertahanan defensif di darat, orang Melayu juga terkenal mahir dengan taktik dan strategi pertahanan peperangan di atas air sama ada di sungai ataupun di lautan. Hal ini kerana kawasan perairan terutamanya sungai dan laut adalah lingkungan alam orang Melayu, mereka terdiri daripada orang-orang laut yang handal dan mahir mengenai ilmu maritim. Hal ini turut diakui oleh para orientalis barat. Masih lagi dalam syair perang Siak, iaitu dalam rangkap ke 256 iaitu dalam bab mengenai kelengkapan dan persediaan raja Ismail untuk turun berperang, ada di sebut mengenai sejenis strategi unik yang digunakan oleh orang-orang Melayu Siak dalam menghadapi serangan Belanda. Strategi tersebut ialah dengan menggunakan sejenis kenderaan air yang diberi nama Kota Berjalan. Berkemungkinan besar Kota Berjalan ini adalah sejenis kapal berperisai. Bait yang menyebut mengenai Kota Berjalan ialah:

Kapit timbalan buyung Sembilan,

Panglima Tih orang andalan,

Dengan panglima buyung bertimbalan

Ditentang selaku Kota berjalan.

Dikatakan bahawa setelah genap 15 hari pertempuran sengit berlaku di antara tentera Belanda dengan tentera Siak barulah sultan Siak memerintahkan agar Kota berjalan digunakan dalam peperangan tersebut. Menurut Donald .J Goudie, Kota berjalan adalah sejenis Kota terapung yang dibina di atas sebuah kapal dan dilengkapi dengan banyak senjata-senjata api seperti meriam lebih kurang 16 buah meriam besar dan beberapa banyak lagi meriam-meriam kecil dan sederhana. Menurut pendapat beliau Kota berjalan ini sukar untuk dikendalikan. Oleh kerana itulah dalam rangkap-rangkap syair yang menceritakan mengenai Kota berjalan ini kebanyakannya menunjukkan bahawa mereka tahu bahawa risiko yang harus ditanggung jika Kota berjalan tersebut digunakan, contohnya dapat dilihat dalam rangkap berikut:

Berdatang sembah ayahanda dan kekanda,

Serta dengan paduka adinda,

Jikalau Kota berjalan porak peranda

Samalah kita mana yang ada,

Lalu perintah duli yang maha mulia,

Pada pendapat bicara sahaya,

Kalau Kota berjalan satu bahaya,

Leburlah kita serta daya.

Berdatang sembah hulubalang menteri,

Mengangkat khidmat menyusun jari,

Jikalau Kota berjalan suatu peri,

Tidaklah patik pulang ke negeri.

Bait-bait dalam rangkap-rangkap di atas jelas menunjukkan kekhuatiran Sultan Siak serta para pembesarnya mengenai penggunaan Kota Berjalan untuk penyerangan berikutnya. Hal ini berkemungkinan Kota berjalan adalah alat senjata perang yang tidak dapat digunakan semula dan senjata yang pakai buang atau guna hangus. Jika telah digunakan, kadar kerugian juga adalah tinggi kerana persiapan untuk menyediakan Kota berjalan juga besar modalnya kerana menggunakan banyak bahan binaan dan senjata api berat. Selain itu ianya boleh dikatakan sebagai serangan berani mati kerana tentera yang mengemudi Kota berjalan tersebut pastinya akan mati dibedil kerana tujuan kapal ini digunakan ialah untuk menggempur musuh dalam sekali serangan sahaja. Ini ditambah lagi dengan kesukaran untuk mengemudi kapal tersebut, oleh itu ianya tidak dapat diundurkan kembali dari medan pertempuran.

Selain daripada itu, syair ini turut menyatakan mengenai sejenis lagi strategi peperangan yang digunakan di sungai iaitu merentangkan tali batangan bagi menghalang kemaraan kapal dan perahu musuh memasuki kawasan yang dipertahankan seperti kuala sungai atau selat. Syair ini juga menyebut bahawa tali halangan ini diperbuat dengan menjalinkan tali dengan kayu-kayu yang kemudiannya diikat dengan rantai besi serta direntangkan seberang-menyeberang sungai Siak. Strategi ini juga pernah digunakan oleh pahlawan Pahang iaitu Mat Kilau sewaktu menghadapi serangan tentera British di Jeram Ampai yang mengakibatkan ramai tentera British mati lemas kerana tali yang direntangkan ditarik ke atas untuk membalikkan perahu mereka. Namun demikian tali batangan yang dibuat tentera Siak ini hanyalah untuk menghalang kemaraan kapal dan kici Belanda daripada terus masuk ke kawasan lebih jauh berdekatan kubu pertahanan orang-orang Siak.

Melalui beberapa contoh dan penerangan yang diberikan berdasarkan karya-karya historiografi lama yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahawa sememangnya orang-orang Melayu mempunyai kepakaran dan pengetahuan yang tinggi dalam pembinaan Kota dan kubu, tidak kira sama ada Kota atau kubu tersebut diperbuat daripada batu-bata, tanah mampat mahupun hanya pancangan dan jalinan kayu atau buluh. Jelas di sini bahawa pembinaan Kota dan kubu juga adalah salah satu strategi yang turut dipraktikkan oleh orang Melayu sejak era kesultanan Melayu Melaka sehinggalah era penjajahan barat. Maka dengan ini dapatlah kita letakkan ilmu peperangan Melayu yang berkaitan dengan strategi menggunakan kubu serta Kota pertahanan sama taraf dengan apa yang dibina oleh orang-orang barat.

Bersambung…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: